Głosuj na kielecki dworzec jako najlepszą inwestycję w Polsce

Budowa kieleckiego centrum komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021. Plebiscyt, który odbywa się od 2012 roku wyróżnia najlepsze inwestycje zrealizowane przez samorządy.

Zachęcamy do wsparcia kieleckiego „UFO” i wzięcie udziału w plebiscycie. Głos poparcia można oddać tutaj:  https://bit.ly/kieleckie_ufo

Głosowanie internautów zakończy się 12 września 2021 r. o godz. 9.00, a zwycięski projekt otrzyma nagrodę od czytelników Portalu Samorządowego. Niezależnie od głosowania internetowego, Rada Konsultacyjna wybierze dziesięć inwestycji, które zostaną nagrodzone. Gala przyznawania nagród odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, które od 2 do 4 września br. będzie się odbywać w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Budynek dworca autobusowego jest symbolem miasta i regionu. Ma formę rotundy oraz posiada charakterystyczny, bezkolizyjny układ komunikacyjny z peronami umiejscowionymi wokół budynku dworca.

Obiekt dworca autobusowego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym część kluczowych elementów bryły i wyposażenia budynku została zaprojektowana i wykonana w „stylu epoki”, w sposób możliwie wierny oryginałowi, przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i rozwiązań, jak m.in. szkło elektrochromatyczne, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, schody ruchome, monitoring wizyjny, system rozpoznający numery rejestracyjne autobusów, nowoczesne systemy informacji dla pasażerów.

Dominującą funkcją budynku pozostała funkcja komunikacyjna. Wykonana modernizacja wyeliminowała wszelkie niezwiązane bezpośrednio z obsługą pasażerów lokale handlowe, pozostawiając możliwie najczytelniejszy układ powiązań funkcjonalnych. Jedynym wyjątkiem jest Mediateka, w całości zlokalizowana na antresoli. Całkowicie przeorganizowany został układ komunikacji w budynku na poziomie peronów. Obiekt w całości został przystosowany do obsługi niepełnosprawnych pasażerów.

dworzec1

dworzec4

dworzec5

dworzec7

dworzec9

dworzec13

dworzec14