Parking

CENNIK OPŁAT ZA PARKOWANIE NA TERENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO W KIELCACH UL. CZARNOWSKA 12

  1. Zgodnie z uchwałą nr  LXIX/1390/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 01.12.2022 r. opłata za usługę parkowania na parkingu przeznaczonym dla samochodów osobowych wynosi:
Rodzaj pojazdu  Opłata(zł brutto)
 za każdą rozpoczetą godzinę* Miesięczna abonamentowa**
 Samochód osobowy 4,00  200,00

* nie pobiera się opłaty za pierwsze 15 minut parkowania

**z opłaty abonamentowej mogą korzystać tylko najemcy lokali i powierzchni użytkowych

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 217/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2021 r. opłata za parkowanie jednego pojazdu na terenie parkingu dla autobusów wynosi:
Rodzaj pojazdu  Opłata(zł brutto)
 za każdą rozpoczetą godzinę* Miesięczna abonamentowa
Autobus – do 30 pasażerów 10,00 + VAT  200,00 + VAT
Autobus – powyżej 30 pasażerów 10,00 + VAT 300,00 + VAT

* po przekroczeniu 20 minut od czasu wjazdu na teren dworca.

Za parkowanie każdego autobusu przez przedsiębiorcę wykonującego okazjonalny przewóz osób
70,00 zł netto za każdą rozpoczętą pierwszą dobę, a za każdą następną rozpoczętą dobę 50,00 zł netto
15,00 zł netto dziennie, po zawarciu pisemnej umowy z właścicielem Dworca na okres parkowania wynoszący co najmniej 30 dni

 

Na terenie parkingu przeznaczonego do parkowania autobusów, mogą parkować tylko autobusy przewoźników, którzy uzgodnili z Zarządem Transportu Miejskiego rozkłady jazdy i zawarli umowę na ich rozmieszczanie na terenie dworca, autobusy  operatorów oraz przewoźników, którzy okazjonalnie świadczą usługi przewozowe.

Zarządzenie nr 217/2021 Prezydenta miasta Kielce w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie autobusów.