Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Dworzec autobusowy dostosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczoną sprawnością ruchową

Poniżej przedstawiamy wykaz urządzeń i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej:

 • urządzenia  wspomagające  poruszanie się osób o ograniczonej mobilności: winda, schody ruchome, drzwi automatyczne, na peronach krawężniki najazdowe niwelujące odstęp miedzy krawędzią a autobusem niskopodłogowym;
 • system Bikonów ułatwiający osobom niewidzącym lokalizowanie wejść, toalet, wind, kas oraz peronów http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint
 • usługa tłumacza MIGAM online w zakresie obsługi Głuchych pasażerów w polskim języku migowym https://tlumacz.migam.org/ztm_kielce,
 • oznakowania poziome dla osób niewidomych i słabowidzących:  linie prowadzące i pola uwagi FON w kontrastowych kolorach oraz sygnalizację przeszkód przeźroczystych i kontrastowe oznaczenia schodów;
 • wyznaczone miejsca postojowe/parkingowe;
 • kasy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: posiadające obniżone okienko oraz wyposażone we wzmacniacz głosu – interkom;
 • w hali dworca na poziomie 0 i 1 znajdują się mapy dworca w alfabecie Braille’a – wypukły plan dworca zawierający najważniejsze informacje w alfabecie Braille’a, na poręczach przy schodach oraz balustradzie antresoli znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a ułatwiające orientację w przestrzeni, tak samo zostały także oznaczone tabliczki drzwi do toalet;
 • czytelny i przyjazny system informacji pasażerskiej: tablice informacyjne o wysokim kontraście, z intuicyjnymi piktogramami oraz opisem, elektroniczne tablice i dookólny wyświetlacz LED w hali dworca, rozkłady jazdy z powiększonym fontem, zapowiedzi odjazdów oraz komunikaty głosowe na peronie komunikacji miejskiej;
 • toalety dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności;
 • toalety i stanowiska przewijania dzieci;
 • usługa asysty.

dostepnosc

 Aby móc skorzystać z pomocy asysty pracownika dworca przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej sprawności ruchomej należy dzwonić pod nr tel. 41 25 07 999  w godz. 6.00 – 21.30, oraz:

 • należy zgłosić potrzebę pomocy z 36-godzinnym wyprzedzeniem,
 • osoba wymagająca pomocy powinna przybyć na  Dworzec autobusowy z 30-minutowym wyprzedzeniem planowanej odprawy autobusu.

Zakres pomocy świadczonej osobom niepełnosprawnym  obejmuje możliwość skorzystania:

 • z asysty pracownika dworca autobusowego podczas przemieszczania się po terenie  jego infrastruktury od miejsca ustalonego spotkania do wejścia do autobusu,
 • załadowanie i rozładunek podręcznego bagażu;

Do obsługi poza kolejnością mają prawo:

 1. osoby niepełnosprawne, w szczególności z widoczna niepełnosprawnością ruchową,
 2. osoby powyżej 70 roku życia,
 3. kobiety w ciąży;
 4. osoby z dziećmi do lat 3.