W wyniku prac modernizacyjnych prowadzonych od sierpnia 2018 roku powstał  nowoczesny i funkcjonalny węzeł transportowy mogący obsługiwać przewoźników komunikacji miejskiej, busów, autobusów dalekobieżnych i międzynarodowych.

W budynku zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Sam obiekt nadal jest unikalnym na skalę światową, a jego kształt nawiązujący do kosmicznego spodka rozpoznawalny jest niemal przez każdego.

Dworzec po przebudowie zachował swój oryginalny i niepowtarzalny charakter. Nadal jest „wyspa”, którą okrążają autobusy podjeżdżając na stanowiska odjazdowe. To rozwiązanie cenione jest przez pasażerów, którzy nie muszą kluczyć pomiędzy pojazdami, a każde stanowisko odjazdowe jest dla nich bardzo łatwo osiągalne.

Wyeliminowane zostały bariery i utworzono przestrzenie przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Dworzec wyposażono m.in. w podjazdy dla wózków, windy, prezentację informacji pasażerskiej za pomocą przekazu graficznego, dźwiękowego oraz dotykowego. Wszystkie te udogodnienia mają za zadanie pobudzić mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczoną zdolnością ruchową, aby chciały korzystać z infrastruktury komunikacyjnej w takim samym stopniu jak to robią osoby w pełni sprawne.

Przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań nie zapomniano o historii dworca. W niektórych miejscach pasażerowie znajdą pamiątki po poprzednim obiekcie i tak jedną z nich jest ściana wyłożona tłuczonymi porcelanowymi talerzami z Ćmielowa. Zachowana została również jedna z ławeczek i filar starego dworca.