Stanowiska linii podmiejskich

Informujemy, że stanowiska 2, 3 i 4 są przeznaczone dla pasażerów wysiadających, natomiast stanowiska 16, 17 i 18 dla wsiadających. Ze stanowiska nr 17 odjeżdżać będą autobusy podmiejskie linii nr 31 i 32, a ze stanowiska nr 18 ruszą linie nr 10, 43 i 47.