Polityka prywatności

Załącznik nr 10

do Polityki Ochrony Danych

w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Kielcach

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) dalej zwanym RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (zwany dalej: ZTM) z siedzibą ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, 41343 15 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz interesantów przebywających w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Monitoring obejmuje:
  1. Pomieszczenia w Punkcie Obsługi Pasażera przy ul Głowackiego 4;
  2. Korytarze wewnętrzne, klatki schodowe, hole, perony dworca, poczekalnię, drzwi wejściowe, place manewrowe, place postojowe Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12;
  3. Korytarze wewnętrzne, peron dworca, poczekalnię, drzwi wejściowe, mini Dworców Autobusowych przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz przy ul. Massalskiego.
 5. Pani/Pana dane mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom: uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura), świadczącym usługi prawnicze, ochrony mienia, dostawcom systemów informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 7 dni od dnia nagrania,
  a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO. Z wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać kierując stosowne pismo na adres korespondencyjny lub mailowy na adres Administratora.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania.