• tel: 41 366 15 00
  • email: dworzec@ztm.kielce.pl

Firma Nowak Jarosław zawiesza od 01.12.2017 r. wykonywanie kursów na linii Busko Zdrój - Warszawa.  Ostatnie kursy 

Kielce - Busko Zdrój z godz. 14:31  i  18:06 

Kielce Warszawa z godz. 05:40  i  07:30 

zostaną wykonane w dniu 30.11.2017 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku przy dworcu kolejowym na Placu Niepodległości rozpocznie funkcjonowanie tymczasowy dworzec autobusowy.
Modernizacja dworca zlokalizowanego przy ul. Czarnowskiej pociąga za sobą konieczność przeniesienia odjazdów autobusów na inne miejsce. Bliskość dotychczasowego dworca pozwoli pasażerom i przewoźnikom na ograniczenie negatywnych skutków związanych ze zmianami tras podróży.

Centrum komunikacji w Kielcach